Author : Levi Chapman

ศิลปะกับการสร้างรายได้และคุณค่าในตนเอง

ศิลปะ

ปัจจุบันนี้เป็นยุคแห่งเงินตรา เพราะหากไม่มีเงินแล้ว ชีวิตคงจะอยู่อย่างยากลำบากมาก เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวล้วนแต่ต้องใช้เงินซื้อมาแทบทั้งสิ้น ดังนั้นการหารายได้เพิ่มหลายช่องทางจึงเป็นทางออกที่ทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น เพราะการมีรายได้มากกว่ารายจ่ายย่อมดีกว่าแน่นอน แต่จะดีมากแค่ไหนหากสามารถเปลี่ยนงานศิลปะที่ตนเองชื่นชอบให้กลายเป็นช่องทางสร้างได้ ซึ่งวันนี้เรามีงานศิลปะที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับคุณได้ นั่นคือ การเย็บผ้า

            สำหรับคนที่ชอบการเย็บปักถักร้อยถือว่าเป็นคนที่มีศิลปะอยู่ในตัวและสามารถสร้างมูลค่าได้ง่ายมาก โดยเฉพาะการเย็บผ้าถือว่าเป็นงานศิลปะที่ต้องอาศัยความอดทนและความคิดสร้างสรรค์ ตั้งแต่การออกแบบ การทำการตัดเย็บออกมาเป็นชิ้นงาน ดังนั้นสำหรับใครที่ชอบและมีความสุขในการตัดเย็บแล้ว ให้ท่านทำการเลือกว่าต้องการเย็บผ้าออกมาเป็นชิ้นงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เสื้อ กางเกง กระเป๋า พวงกุญแจ เป็นต้น หรือหากคุณเป็นคนที่ชอบการเย็บและสามารถเย็บได้ทุกแบบก็ถือว่าเป็นความสามารถเฉพาะบุคคล เมื่อทำการเลือกได้แล้วให้ทำการฝึกฝนฝีมือในการตัดเย็บ และทำการเย็บออกมาจำหน่ายตามท้องตลาดหรือช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ การจำหน่ายชิ้นงานที่ผลิตมาได้นั้น ไม่ถือว่าเป็นการลดคุณค่าของงานที่ทำออกมา เพราะทุกชิ้นงานที่ทำออกมาคุณทำด้วยความรักในงานชิ้นนั้น และการขายชิ้นงานที่ทำมานั้นจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับตัวคุณ ให้มีทุนมาซื้อของสำหรับทำชิ้นงานอื่น ๆ ต่อไป เมื่อมีผู้ซื้อและนำไปใช้ คุณจะรู้สึกถึงคุณค่าของชิ้นงานที่ผลิตออกมา รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าที่ให้ผู้อื่นมีความสุขในการใช้ผลงานของตนเอง ยิ่งเวลาที่รับรู้ว่าผู้ที่ซื้อไปถูกใจกับผลงานของตนเอง เราจะรู้สึกมีความสุขเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ดังนั้นหากท่านมีความรู้และทักษะในการตัดเย็บอย่าเก็บไว้กับเพียงลำพัง ให้ทำชิ้นงานออกมาให้ผู้อื่นชื่นชม ด้วยการทำจำหน่าย แม้จะไม่สามารถผลิตได้จำนวนมาก แต่ความสุขที่ได้ทำการออกแบบและตัดเย็บก็ถือว่าเป็นการทำงานศิลปะที่เพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตได้แล้ว

            งานศิลปะมีอยู่หลายแบบบนโลกนี้ เชื่อว่าทุกคนล้วนมีศิลปะอยู่ในจิตใจ แต่ว่าการดึงและยอมรับในสิ่งที่ตนเองชอบจะช่วยให้คุณรู้ตัวและพัฒนาทักษะที่มีอยู่ให้สามารถทำการต่อยอดจนกลายเป็นแหล่งสร้างรายได้ในอนาคตได้ ดังนั้นจงอย่าดูถูกตัวเองและงานที่ชอบ ไม่แน่ว่ารายได้เสริมในวันนี้อาจกลายเป็นรายได้หลักในวันหน้าก็เป็นได้